#VerdenhosOCC

Vi har i løpet av sommeren hatt en rekke møter og besøk fra delegasjoner, eksportkontorer og CIFIT, en internasjonal messe som finner sted hvert år i Kina. Møtene har spunnet fra Kina til Egypt, fra Costa Rica til Guatemala med den hensikt å styrke handelsrelasjoner mellom landenene som representeres under møtene og ofte er det snakk om felles arrangementer, samt at vi arrangerer landsseminarer for det aktuelle landet.

Gjennom 2018 har vi hatt besøk og deltakelse fra nærmere 60 forskjellige nasjonaliteter hos OCC, akkurat som vi ønsker! Å være en internasjonal møteplass hvor kulturer møtes og nye relasjoner skapes – på tvers av landegrenser.

Har du interesse i spesifikke land? Ta kontakt med oss slik at vi kan gi deg beskjed dersom vi arrangerer landseminarer av din interesse!

Kontakt oss