Tolldagen 2017

2. november er det klart for Tolldagen 2017

Brexit og eksport er noen av hovedtemaene på årets konferanse. Dagen er en dagskonferanse der hovedmålgruppen er virksomheter som har oppgaver knyttet til import og eksport av varer og som har nytte av en dialog med Tolletaten og andre lignende næringsvirksomheter.

I november arrangeres Tolldagen for femte gang, og det er ventet at over 300 mennesker skal besøke Oslo Kongressenter.

Over 300 deltok på fjorårets Tolldag

Møteplattform

– Vi begynte med Tolldagen for å skape et møtested for Tolletaten og næringslivet. Dagen benyttes til å informere om nyheter og endringer som spesielt angår næringslivet, og næringslivet har anledning til å ta opp problemstillinger som er spesielt viktige for dem, sier avdelingsdirektør Pål Hellesylt ved toll- og vareførselsavdelingen i Tolldirektoratet.

Tolldagen er derfor en arena der Tolletaten kan bidra til økt kunnskap om tollreglene og gjøre det lettere for bransjene å forholde seg til spillereglene.

– Det gir oss muligheten til å holde næringslivet oppdatert på aktuelle temaer både nasjonalt og internasjonalt, samtidig som vi kan presentere aktuelle utviklingsprosjekter vi arbeider med, sier avdelingsdirektøren.

Brexit og eksport

Arne Hjeltnes er dagens konferansier og skal holde tråden gjennom dagen. En av foredragsholderne blir den britiske ambassadøren som skal holde innlegg om Brexit.
– Dette er noe som reiser mange spørsmål i tollsammenheng og som vi vet næringslivet er nysgjerrige på, sier Pål Hellesylt.

På programmet står også eksport og frihandel. – Næringslivet bør ha god kunnskap om frihandelsavtaler slik at de kan utnytte fordelene slike avtaler gir. Norge skal nå gjenoppta forhandlingen med Kina, som er en viktig handelspartner for Norge. Da er det viktig at næringslivet vet hvordan de kan påvirke innholdet i handelsavtaler, sier Hellesylt.

Fra 2017 ble innkrevingen og innrapporteringen av merverdiavgift ved import lagt om, og Skatteetaten har overtatt ansvaret. I en av seansene vil vi se nærmere på erfaringer fra denne omleggingen, der det vil delta foredragsholdere både fra næringslivet, Tolletaten og Skatteetaten.

Påmelding til årets tolldag åpnet  4. september, og ettersom det er en populær dag er det lurt å være tidlig ute med å melde seg på.

I tillegg til foredrag vil det også serveres lunsj, i tillegg til After Toll rett etter at siste foredrag er avsluttet.

Knytte kontakter

Det er mange ulike bransjer som har mye med Tolletaten å gjøre, men hovedpublikummet på Tolldagen består av speditører, transporterer, importører og eksportører.

– Dagen gir disse mulighet til å snakke med tollere, men også knytte kontakter med hverandre.

Tolldagen er det største arrangementet i Tolletaten og i 2016 var det 320 deltakere fra 10 forskjellige fylker som deltok på konferansen.