Styret i Instituttet

Leder:                        

Advokat Stephen Knudtzon, Thommessen AS

Styremedlemmer: 

Tingrettsdommer Thor Henning Auestad, Stavanger tingrett
Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss, Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett
Advokat Stephan L. Jervell, Wiersholm
Professor dr. juris Knut Kaasen, Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett
Advokat Ola Nisja, Advokatfirma Wikborg Rein
Advokat Thomas Svensen, Advokatfirmaet BA-HR
Vice President legal Kristine Ryssdal, Statoil ASA
Advokat Thomas Nordby, Advokatfirmaet Schjødt AS
Advokat Johnny Johansen, Advokatfirmaet Haavind
Advokat Christian Reusch, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
Advokat Olav Hustad, Equinor