Knytt seriøse internasjonale kontakter – effektivt og uten kostnader

Landseminar, middels

Få assistanse til å knytte kontakt med utenlandske bedrifter, som ønsker å selge sine produkter eller vil kjøpe dine. Oslo Chamber of Commerce gir også råd og veiledning om å starte opp samarbeid om produksjon, investeringer eller andre typer av samarbeider.

Delegasjonsbesøk
Når et statsoverhode kommer på besøk til Norge er de ledsaget av en forretningsdelegasjon på høyt nivå. Dette gir norske bedrifter større sikkerhet for at det er seriøse bedrifter som deltar i arrangementet.

Forretningsbesøkene antar flere former. Fra store delegasjonsbesøk som gjennomføres med seminar og matchmaking, til mindre der man ofte møtes i det aktuelle lands ambassade i Oslo for direkte samtaler.