INN Corporate Membership

Et bedriftsmedlemskap som gir en plattform for nettverking både for nyansatte og ansatte som har vært her en stund

iStock_000021709626_Full_white out_web

Hva er inkludert i medlemskapet?

  • Seminaret «Welcome to Norway»
  • Nettverk
  • 10-12 eventer per år, både sosiale og profesjonelle
  • Monthly Suggestions sendt hver måned
  • INN Quarterly, sendt kvartalsvis