INN Memberships

Hvilket INN-medlemskap skal du velge?

Les under for å se hvilket medlemskap som passer best for din ansatt:

Shot of a little girl holding a remote control while sitting with her at home

iStock_000021709626_Full_croppedweb

Et toårig, personlig medlemskap:

 • Support/veiledning
 • Dual Career & Partner Support-program
 • Welcome to Norway-seminar (included)
 • Nettverk
 • 20 – 24 eventer per år, sosiale og profesjonelle
 • Monthly Suggestions sendt hver måned
 • INN Quarterly, sendt kvartalsvis

Et årlig bedriftsmedlemskap:

 • Welcome to Norway-seminar (må bestilles separat)
 • Nettverk
 • 10 – 12 events per år, sosiale og profesjonelle
 • Monthly Suggestions sendt hver måned
 • INN Quarterly, sendt kvartalsvis