Oslo Chamber of Commerce på Tolldagen i Oslo 13. november

13. november deltar Oslo Chamber of Commerce på Tolldagen med både foredrag og stand.

Digitalisering, internasjonal handel og næringslivets erfaringer med tollspørsmål er noen av hovedpunktene for årets tolldag. Benytt sjansen til å gå i dialog med Tolletaten og andre næringsvirksomheter.

Tolldagen arrangeres for 7. gang, og det er ventet at over 300 mennesker skal besøke Oslo Kongressenter. På denne årlige dagskonferansen er hovedmålgruppen virksomheter som har oppgaver knyttet til import og eksport av varer.

Arne Hjeltnes er tradisjonen tro konferansier og skal holde tråden gjennom dagen.

Det blir besøk av statssekretær Paul Chaffey som vil gi et innblikk i digitalisering fra et politisk perspektiv. Tolletaten vil deretter gi siste nytt om fremtidens digitaliserte informasjonsflyt og hva dette vil si for næringslivet.

Tolletatens etterretningssenter vil også være en av foredragsholderne på Tolldagen. Dette er en god mulighet til å lære mer om arbeidet som gjøres med å avdekke smugling i den legale vareførselen.

Det vil også bli innslag om hva som rører seg på den internasjonale handels- og tollarenaen, i tillegg til saker knyttet til frihandel og en siste oppdatering om Brexit.

Som mange vet er det planlagt endringer i tolloven. Dette vil være en unik anledning til å høre mer om disse endringene og hva de vil innebære.

Videre vil det bli gitt et innblikk i toll og praksis fra næringslivet ved foredrag fra KPMG og ved Sissel Skogly fra Oslo Chamber of Commerce. I tillegg vil det bli holdt lynkurs i opprinnelsesregelverket og en siste oppdatering om klassifisering og endringer i HS.

Det vil også i år være ulike stands fra næringslivet. Ikke glem å avlegge et besøk hos vår stand, hvor du kan lære mer om eksportdokumentene ATA-carnet og Certificate of Origin.

Det er fortsatt anledning til å melde seg på her til en svært interessant dag.

Har du spørsmål ta kontakt med Sissel Skogly sissel@chamber.no