Styret i Oslo Chamber of Commerce

 

Styreleder Advokat Henrik Schumann Sager
Advokatfirmaet Ræder DA
Nestleder Daglig leder Knut Grønli
Grønligruppen
Styremedlem Leder Kreditt Thor Høstmark Løve
GIEK Kredittforsikring AS
Styremedlem Leder Kreditt Audun Iversen
Danske Bank
Styremedlem Direktør Inger Solberg
Innovasjon Norge
Styremedlem Viseadm.dir. Jan-Terje Mentzoni
Norges Lastebileier-Forbund
Styremedlem Direktør Unni Sjøflot
TINE International