Ny samarbeidsavtale med Creditsafe

Creditsafe er et internasjonalt kredittopplysningsbyrå grunnlagt i Norge i 1997, med 18 kontorer i 12 land og over 100 000 kunder. Selskapet har konsesjon fra Datatilsynet til å drive kredittopplysningsvirksomhet i Norge.

Kredittopplysningsbyrået er en komplett leverandør av kreditt- og foretaksinformasjon, og tilbyr brukervennlige kredittsjekk-tjenester via web eller som integrert tjeneste. Hvert sekund hentes det ut over 60 opplysninger fra deres databaser, og selskapet har også verdens største kombinerte foretaksdatabase med informasjon om 320 millioner foretak.

Creditsafes produktportefølje inneholder tjenester som er utviklet spesielt for å bidra til økt lønnsomhet og sikre risikotilpasset vekst i forhold til et foretaks kredittstrategi. De hjelper bedrifter å redusere risikoen for tap på kreditt slik at de kan si ja til flere kunder og samtidig være sikre på å få betalt.

Creditsafe samler inn, bearbeider og forbedrer data fra hundretalls ulike kilder. Felles for alle deres leverandører er at de holder høy kvalitet og oppdateres enten daglig eller med maksimal oppdateringsfrekvens, det vil si så ofte kilden tillater det. Når ny informasjon hentes daglig betyr det at du som kunde alltid kan ta en beslutning basert på siste tilgjengelige informasjon. Eksempel på Creditsafes kilder i Norge er Brønnøysundregistrene, Foretaksregisteret, Enhetsregisteret, Skatteetaten, Folkeregisteret, nummer- og adressedistributører, SSB og inkassobyråer.

Kontaktperson hos Creditsafe: Bente Thorbjørnsen, email: bente.thorbjornsen@creditsafe.no, Mobil: +47 913 17325

Se medlemsfordeler her