Næringslivsdelegasjon til Abidjan, Elfenbenskysten – med fokus på klimavennlig landbruk

OCC har en representant i det såkalte Private Sector Liaison Officers Network (PSLO) i Verdensbanken. PSLOs rolle er blant annet å informere privat næringsliv i de respektive land om mulighetene for å levere produkter og tjenester til Verdensbankens prosjekter i utviklingsland.

I denne forbindelse vil vi nå informere om en næringslivsdelegasjon i midten av mai til Abidjan, Elfenbenskysten.  Delegasjonen er et samarbeid mellom PSLO og Den Afrikanske Utviklingsbank.  Hensikten med dette initiativet er å åpne muligheter for privat næringsliv til å delta i klimavennlige landbruksrelaterte prosjekter i regionen.

Se mer informasjon om program og deltakelse her.
Ta gjerne kontakt med vår PSLO-representant Astri Platou astri@chamber.no / T. 99 62 15 68 om du har spørsmål.