Ledelse på liv og død

Verdens helseorganisasjon (WHO) har estimert at om ti år vil en av de viktigste årsakene til tidlig dødelighet i den vestlige verden være relatert til stress. I Japan er det estimert at det hvert år dør flere enn 30.000 av samme årsak. De har til og med et eget begrep for fenomenet «Karōshi» som betyr «død av overanstrengelse». Stress og dårlig arbeidsmiljø er i økende grad et sentralt problem også i norsk arbeidsliv.

Forstå sammenhengen mellom dårlig ledelse og stress
– Gode ledere vet at de har ansvar for både den finansielle og den sosiale bunnlinjen, sier CEO i Strategic Consulting Group (SCG), Arne Harket. De har også evnen til å tilrettelegge slik at ansatte får tatt ut sitt beste potensiale. Det finnes mye god, men også mye dårlig ledelse rundt omkring i norske virksomheter. Det burde være en menneskerett å ha en god leder, men dessverre er ikke dette tilfelle, sier han. Dårlig ledelse utgjør en trussel mot virksomheten og mot samfunnsøkonomien:
– 35.000 dansker er til enhver tid sykmeldt grunnet stress og over 1,2 millioner går med for høyt stressnivå. Det koster det danske samfunnet 55 milliarder årlig. Det er ingen grunn til å tro at dette er annerledes i norsk arbeidsliv.

– Ledere har et stort ansvar i å forstå sammenhengen mellom ledelse og stress. Derfor er det viktig for ledere å sette av tid til å reflektere over egen rolle og få faglig lederpåfyll. De beste lederne er de som har evnen til nettopp dette, fortsetter Harket.

Skaff deg lederinnsikten som øker prestasjonen
Oslo Chamber of Commerce gir sine medlemmer en unik mulighet for påfyll og nye verktøy som leder. Gjennom lederprogrammet Prestasjon og ledelse vil du få verktøyene du trenger for å utvikle deg som leder og få det beste ut av dine ansatte.

– Under programmet vil vi blant annet synliggjøre hvilken sammenheng det er mellom stress, sykefravær og dårlig ledelse. Og hvilket ansvar du som leder har for å tilrettelegge for godt arbeidsmiljø i enheten du leder. Jo mer relevant lederinnsikt du får, desto bedre leder blir du. Så enkelt er det, sier Harket.

Programmet gjennomføres på én dag i Oslo Chamber of Commerce sine lokaler, og har disse temaene:

  1. Ledelse og strategi
  2. Hva kan vi lære av verdens beste ledere? Hvilke fire lederegenskaper er de viktigste for en leder?
  3. Lederfagets utvikling – hvilken lærdom gir de ulike fasene oss?
  4. Hvilke psykologiske modeller må en god leder forstå?
  5. Fire fortolkningsrammer alle gode ledere bruker i sitt lederskap

Programmet holdes av SCG ved CEO Arne Harket. Arne Harket jobbet i mange år ved Handelshøyskolen BI og satt i handelshøyskolens rektorkollegium for høyskolene. Arne Harket har også sittet i ulike toppledergrupper, blant annet I Formuesforvaltning, If og Danske Bank Norge. SCG rådgir en rekke norske virksomheter innen strategi og ledelse. Arne Harket er en svært velrennomert foredragsholder innen strategi og ledelse.

Meld deg på tidlig, det er begrenset antall plasser!