Kurs internt i bedriften i Incoterms® 2010

Er du og dine kolleger oppdatert på Incoterms® 2010?
ICC Norge arrangerer et bedriftsinternt seminar kun for ditt firma. På et slikt seminar vil din bedrifts spesielle problemstillinger bli tatt opp og gjennomgått.

PROGRAM:


Kunnskap om INCOTERMS® er spesielt viktig for deg som er involvert i:

  • Avtaleinngåelse og oppfølging av kontrakter
  • Innkjøp
  • Salg
  • Transport, logistikk, varemottak
  • Forsikring av varer
  • Materialadministrasjon

På et bedriftsinternt seminar vil din bedrifts spesielle problemstillinger bli tatt opp og gjennomgått.

ICC Norge har nå kapasitet til å tilby bedriftsinterne seminar i Incoterms® 2010. Passende tid for en grundig gjennomgang vil være ca. 4 timer. Seminaret kan derved legges til enten formiddag – ettermiddag eller kveld.

ICC’ har dyktige forelesere med mange års erfaring og vi får mange gode tilbakemeldinger på våre kurs. Seminaret vil gå grundig gjennom samtlige Incoterms®, og ta for seg både bakgrunnen og bruken av dem. En rekke praktiske råd og tips ifm INCOTERMS® 2010 og bruken av dem vil bli gitt. INCOTERMS®’ forhold til transportretten og forsikringsretten vil også bli gjennomgått.

Sammen med en av våre dyktige foredragsholdere kan dere sette opp et skreddersydd program for maksimalt utbytte av kurset!

-Er det selgers forhold og anbefalinger til selger ifm med en salgssituasjon som ønskes gjennomgått?

-Er det kjøpers forhold og anbefalinger til kjøper som ønskes gjennomgått?

-Ønsker en speditør/transportør å kurse/informere sine kunder (befrakterne), om Incoterms® og betydning i en kjøpsrettslig handelstransaksjon inkludert transport- og forsikringsrettslige forhold?

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud eller for ytterligere informasjon!