Hva gjør norske bedrifter i Ukraina?

Ukraina har mye å tilby Norge, kanskje mer enn du tror. Hver dag leverer flere tusen ukrainske IT-spesialister tjenester til norske virksomheter. Skiene du går på er trolig produsert i Ukraina. Hvis du sjekker ulltrøya til dine barn er det mulig du kan lese «made in Ukraine». 

Hovedstaden i Ukraina, Kiev

Vi i Norsk-ukrainsk handelskammer (NUCC) jobber for å legge til rette for næringssamarbeid mellom Norge og Ukraina. Vi er en ikke-kommersiell medlemsorganisasjon, stiftet i 2008 av norske selskaper med næringsvirksomhet i Ukraina. Som den viktigste organisasjonen for selskaper involvert i bilateral handel, har vi siden 2015 mottatt støtte fra Utenriksdepartementet i Norge, for å legge til rette for næringssamarbeid og bidra til et bedret forretningsklima i Ukraina. I dag har vi over 100 medlemmer, hvor omtrent halvparten er ukrainske og halvparten norske.

Økt handel

De siste årene har vi sett økt interesse for hva det ressursrike landet i øst har å tilby. Den totale handelen med varer mellom Norge og Ukraina har økt med 103 prosent fra 2015 til slutten av 2018, etter en nedgang i årene etter 2013. Vareeksporten fra Norge til Ukraina er i stor grad dominert av fisk og ferrum silisium, mens Ukraina i all hovedsak leverer landbruksprodukter, som solsikkeolje, honning og korn, samt lett industriprodukter. Norge kjøper stadig mer korn, båter, tekstiler og ski fra Ukraina. En stor andel av skiene som selges i Norge er produsert i Ukraina og om noen år kan mange norske brød være bakt med ukrainsk korn.

Veksten i handel med tjenester har også økt siden 2015. Norsk tjenesteimport fra Ukraina er i all hovedsak dominert at IT. I følge State Statistics Service of Ukraine utgjorde IT over 2/3 av tjenesteeksporten fra Ukraina i 2018. Interessen for det norske markedet er stor blant ukrainske IT-selskaper. Norge er faktisk et av de mest attraktive markedene ifølge den ukrainske IT-organisasjonen, IT Ukraine. NUCC opplever også økt interesse for ukrainsk IT-kompetanse og samarbeid med ukrainske IT-selskaper blant norske selskaper. Fra 2017 til 2018 økte eksporten av IT-tjenester fra Ukraina til Norge med over 30 prosent ifølge tall fra Nasjonalbanken.

Muligheter for norske selskaper

Vi i handelskammeret mener det er betydelige muligheter for norske selskaper i Ukraina. Landet er svært fruktbart med et av verdens største områder svartjord og har en høyt utdannet befolkning.  Selv om betydelige utfordringer gjenstår, har ukrainske myndigheter, siden Maidan-revolusjonen i 2014, gjort flere grep som har bedret forretningsklimaet. Eksempler er innføring av digitale og åpne anbudsprosesser, etablering av nye institusjoner som jobber for å bekjempe korrupsjonen og forenklet prosessen for å etablere næringsvirksomhet. Som et resultat har Ukraina klatret 41 plasser på Verdensbankes doing business index. Ukraina hadde nylig både president og parlamentsvalg. I likhet med valget for 5 år siden, er dette valget et utrykk for at befolkningen ønsker reformer. Den nyvalgte presidenten, tidligere komiker Volodymyr Zilenskyj, og hans parti, «folkets tjener», vant på løfter om fortsatt reform og bekjempelse av korrupsjon.

Ukraina har også de siste årene blitt mer integrert i Europa økonomisk. I 2016 trådte frihandelsavtalen med EU i kraft. Ukraina er i ferd med å harmonisere reguleringer og produktstandarder, på områder som toll, konkurranse og intellektuell eiendomsrett, med europeiske standarder. Dette vil bidra til å legge forholdene til rette for økt næringssamarbeid med europeiske og norske bedrifter.

I likhet med flere andre europeiske land, har norske myndigheter bidratt med betydelig støtte til reformarbeidet i Ukraina. Norges bidrag er innenfor tre prioriterte områder: Rettstatsreform og godt styresett, energireform og energieffektivisering, og økonomisk reform og handel. Da Ukrainas statsminister Volodymyr Hrojsman besøkte Oslo i januar i år bekreftet statsminister Erna Solberg fortsatt norsk støtte til Ukraina. Statsministerne undertegnet også en felles erklæring om styrket energisamarbeid mellom Norge og Ukraina på Norsk-ukrainsk business forum (NUBF2019) organisert av NUCC. Vi i NUCC mener at økt handel bidrar positivt til utviklingen i Ukraina, men ser også at fremgang i reformarbeidet er viktig for handelen. Dersom den kommende regjeringen leverer på sine valgløfter, vil økonomisk utvikling og økt handel gå hånd i hånd.

Ukraina er både kulturelt og geografisk relativt nærme Norge.  Med direkteflyvninger med SAS fra 26. oktober vil du kunne nå Kyiv på noe timer.

Ukrainas statsminister Volodymyr Hrojsman og Norges statsminister Erna Solberg på NUBF 2019

Hvordan kan du bli kjent med det ukrainske markedet?

B2B-tur til Ukraina september 2018. Bildet er fra Lviv.

NUCC har flere aktiviteter denne høsten for norske selskaper som ønsker å bli kjent med Ukraina. I begynnelsen av September har vi en tur for folk i tekstilbransjen i Norge. Nærhet til det norske markedet, lave priser og økt europeisk integrasjon gjør landet attraktivt for tekstilproduksjon og andre lett industriprodukter. Norge har igjennom Efta hatt en frihandelsavtale med Ukraina siden 2012. Med frihandelsavtalen mellom EU og ukrainsk medlemskap i PEM-konvensjonen, kan norske varer bli bearbeidet i Ukraina og solgt tollfritt til det europeiske markedet.

I slutten av september organiserer vi en B2B-tur for norske selskaper som trenger IT-tjenester eller IT-spesialister og vurderer å outsource. I fjor hadde vi med over 20 selskaper på tilsvarende turer. Som deltaker på turen vil du lære mer om Ukraina, hvordan outsource, ukrainsk forretningskultur og ha B2B-møter tilpasset dine behov. Vi vil besøke hovedstaden Kyiv og IT-byen i vest, Lviv. Turen er delfinansiert av NUCC.

Trenden i det norske outsourcingsmarkedet er at selskaper i større grad vektlegger kvalitet og fleksibilitet. Flere og flere selskaper velger å outsource til østeuropeiske land, som Ukraina og Polen, fremfor outsourcingsdestinasjoner lenger unna. Ukraina er at av landene i Sentral og Øst-Europa med flest IT-spesialister og antallet er raskt økende. Hvert år kommer over 16 000 nye IT-ingeniører ut fra et av Ukrainas mange tekniske universiteter. Selv om ukrainske utviklere tjener godt, ligger prisnivået på en 1/3 av norske priser avhengig av tjeneste. Prisnivået er på samme nivå eller lavere enn andre østeuropeiske land. For mer informasjon om det ukrainske IT-markedet se her. I vår rapport utviklet av KPMG Norge og Ukraina og onepagere kan du finne tips til kjøp av IT-tjenester, etablering av IT-kontor og kontraktinngåelse.

Hvis du har noen spørsmål om Ukraina, trenger hjelp til å finne en partner eller komme inn på det ukrainske markedet, ta kontakt med en av oss i NUCC!