Gode nyheter for alle som reiser med yrkesutstyr til India

ATA-carnet er tollpasset for varer som gjør at man slipper å deponere toll og avgifter ved midlertidig innførsel av varer i et land. Indiske tollmyndigheter har nylig signert en avtale om at man nå også kan reise med yrkesutstyr på ATA-carnet til India. Dette gjør at du kan reise med ATA-carnet for yrkesutstyr som TV-/film-/mediautstyr, på sportsarrangementer, testing eller kalibrering. Med carnetet kan utstyret være i India i inntil to måneder før de må re-eksporteres ut på ATA-carnetet.

 

Har du spørsmål? Kontakt en av våre rådgivere for ATA-carnet.