Seminarrekke i Stavanger, Bergen og Trondheim

OCC er et voldgiftsinstitutt for hele Norge for løsning av nasjonale og internasjonale tvister. Voldgiftsretten kan settes hvor som helst i landet og med de voldgiftsdommerne partene enes om.

Gjennom en seminarrekke i Stavanger, Bergen og Trondheim denne uken har vi presentert fordelene med institusjonell voldgift – ikke i konkurranse med, men som et supplement til alminnelig domstolsbehandling og ad hoc-voldgift. Foredragsserien ble arrangert i samarbeid med lokale næringsforeninger og advokatfirmaer; Schjødt i Stavanger, Wikborg Rein i Bergen og Simonsen Vogt Wiig i Trondheim. Oppmøtet, interessen og mottakelsen har vært svært god.

Institusjonell voldgift er et hovedvalg internasjonalt, men mindre kjent og sjeldnere benyttet i Norge. Formålet med foredragsserien har vært å avmystifisere bruken av institusjonell voldgift og vise til hvilke fordeler det kan være å velge en trygg og forutsigbare institusjonell ramme. Et voldgiftsinstitutts kvalitet måles i første rekke på dets regelsett. På foredragsserien presenterte vi våre helt ferske regler (for voldgift og mekling) i kraft fra 1. januar 2017.  Reglene er utformet på en lett tilgjengelig måte og for å sikre gjenkjennelighet, fremdrift og kostnadskontroll.

OCC var representert av Stephen Knudtzon (Thommessen), Ola Ø. Nisja (Wikborg Rein), Thomas Svensen (BAHR) og Thomas Nordby (Michelet & Co).

Klikk her for å se foredragene som ble holdt.

Ønsker du å lese mer om voldgift, klikk deg inn her