Chambers Climate Coalition

ICCs Generalsekretær John W.H. Denton lanserte under Chamber World Conference i Rio i juni initiativet «Chambers Climate Coalition» – populært kalt  “Chambers 4 Climate”.

Over 500 handelskamre verden rundt, inkludert Oslo Chamber of Commerce, har så langt støttet initiativet med sine underskrifter. Klimaendringer truer mat- og vannforsyningen vår, fører til ødeleggelse av infrastruktur og utgjør således en betydelig utfordring for vår evne til å trives på denne planeten.

Med de 500 underskriftene viser handelskamrene sin støtte til Parisavtalens overordnede mål om å «holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til godt under 2° C over førindustrielle nivåer og arbeide for å begrense temperaturøkningen til 1,5° C over førindustrielle nivåer – i den hensikt å redusere risikoen og virkningene av klimaendringer betydelig».

Klimatiltak er alles ansvar, og «Chambers Climate Coalition» er klar for dristige tiltak.

Kammerledere forplikter seg derfor til følgende:

  • Fungere som en pådriver for klimatiltak i våre forretnings-nettverk og for godt utformet politikk som kan begrense den globale gjennomsnittlige temperaturstigningen til 1,5 ° C.
  • Støtte målet om å oppnå netto nullutslipp globalt innen 2050.
  • Fremme veiledningstiltak for klimaforbedring som del av handelskammervirksomheten.
  • Samarbeide med offentlige og private enheter for å støtte effektive klimaløsninger.
  • Gjennomføre aktiviteter for å redusere klima-«footprint» fra våre egne handelskammeraktiviteter.

ICCs Generalsekretær er blitt bedt av FNs generalsekretær, Antonio Guterres, om å bygge videre på dette momentumet i forkant av UN Climate Action Summit  for stats- og regjeringssjefer i september. ICC har videre støttet FNs toppmøteforberedelser for å sikre et sterkt forretningsengasjement.