Webinar ATA-carnet

10. nov 13.00 - 14.00
Har du behov for å importere varer midlertidig til et annet land? Synes du det er komplisert i forhold til tolldeklarasjoner? Vi kan hjelpe deg! Vi utsteder et internasjonalt tolldokument som forenkler tollekspedisjonen og erstatter alle eksport-, import- og transitteringsdokumenter. Det heter ATA-carnet. Alt du trenger finnes i ett dokument! Kom og lær mer om ATA-carnet og hvordan du bruker dokumentet.
Temaer som vil bli behandlet under kurset er:

• Hvilke varer og utstyr kan man benytte carnet til
• Hva er det viktig å passe på
• Konsekvenser ved feilbruk
• I hvilke land kan carnet anvendes
• Særbestemmelser
• Spesielle hensyn ifm Covid-19

Vi vil og gå nøye igjennom hvordan man bestiller et ATA-carnet, og mulighetene som ligger i systemet.

De påmeldte vil få tilsendt link til webinaret et par dager i forveien.

Meld deg på her