«The Innovation Game» – Innovasjon i praksis

03. apr 08.30 - 10.30

Innovasjon er blitt et «buzzword». Alle snakker om det, men hva skal du egentlig gjøre for å være innovativ?

Hva fungerer og hva fungerer ikke?  I 30 år har forskere over hele verden forsøkt å finne svaret på nettopp det spørsmålet.  Den verdifulle kunnskapen som har kommet frem er imidlertid ikke blitt godt nok oversatt og brukt i den virkelige verden.

Med Innovation Game ønsker vi å endre dette!

Gjennom dette interaktive seminaret får du tilgang til overraskende, hands-on innsikt, basert på mer enn 30 års vitenskapelig forskning på innovasjon, over hele verden.

Du vil blant annet lære:

  • Hvorfor vi liker å snakke om innovasjon, men ikke gjør det
  • Hvilke faktorer innvirker på innovasjon i organisasjoner og team
  • Tips om hvordan du stimulerer en nyskapende kultur
  • Tips om hvordan du håndterer en innovasjonsprosess

Innovation Game er utviklet av The Forge. The Forge er en spin-off fra Ghent University i Belgia, som måler og stimulerer innovasjons-kultur og -klima i team og organisasjoner.

The Forge har som mål å oversette og anvende 30 års ervervet kunnskap til praktiske verktøy, teknikker og prosesser i bedriftene – og derved legge forholdene bedre til rette for adferdsendring og en positiv tilknytning til innovasjon.

Innovasjonsspillet er ett av verktøyene de benytter. Det har blitt spilt over hele Europa, i land som Nederland, Italia, Tyskland, Storbritannia, Norge og Sverige. I Norge har The Forge et partnerskap med firmaet Interabang.

Seminaret og spillet ledes og gjennomføres av Ellen Sethov, Høyskolelærer Oslo Met og  Michaël Van Damme, Experimental psychologist & PhD in Organizational psychology, Ghent University.

Spillet gjennomføres primært på engelsk men ettersom Ellen Sethov også snakker norsk kan språkene blandes litt etter behov.

Sign up here.