Voldgiftsseminar – Ordre Public

26. feb 16.00 - 18.00 Karl Johans gate 47, Oslo, Norge

Kommersielle parter nyter stor frihet når de kontraktsfester vilkårene som skal gjelde for deres rettsforhold, spesielt når kontrakten har en voldgiftsklausul. Det finnes noen få begrensninger med hensyn til partenes kontraktsfrihet og voldgiftsavgjørelsenes gyldighet eller evne til å bli fullbyrdet. En begrensning som det hersker stor usikkerhet om er ordre public. Voldgiftsavgjørelser er i utgangspunkt endelige og har rettskraft. Den eneste måten å angripe en voldgiftsavgjørelse på, er ved å ta utgangspunkt i en lovfestet, uttømmende liste av grunner og anlegge ugyldighetssøksmål mot voldgiftsavgjørelsen eller begjære at voldgiftsavgjørelsen ikke blir tvangsfullbyrdet.

At voldgiftsavgjørelsen strider mot ordre public er én av disse grunnene. På seminaret vil professor Giuditta Cordero-Moss (UiO) forklare hvordan ordre public kan medføre at voldgiftsavgjørelser blir kjent ugyldige eller ikke lar seg tvangsfullbyrde. Deretter vil to av prosjektdeltagerne, advokatene Nanette Christine Flatby Arvesen (Thommessen) og Tommy Arnulf Thomsen (Wikborg Rein) illustrere dette i forbindelse med avtalte ordninger som henholdsvis forfordeler kreditorer og begrenser en parts ansvar. Spørsmålet er om man kan sette til side eller nekte anerkjennelse av en voldgiftsavgjørelse, dersom avgjørelsen stadfester avtalte vilkår som krenker hensynet til beskyttelse av kreditorene eller som fører til urimelige resultater i strid med lojalitetsprinsippet.

Ved å ta utgangspunkt i konkrete eksempler har et forskningsprosjekt på Institutt for Privatrett, UiO, i samarbeid med Equinor, Orkla, Yara og advokatfirmaene Selmer og DLA Piper, sett på hvilken innvirkning ordre public kan ha på kontrakter og voldgiftsavgjørelser. Prosjektet har resultert i en bok: G. Cordero-Moss (red.), Norsk ordre public som skranke for partsautonomi i internasjonale kontrakter, Universitetsforlaget 2018. Boken kan lastes ned her

Klikk her for mer informasjon og påmelding

Seminaret gjøres i samarbeid med UiO – Institutt for privatrett, Wikborg Rein, Thommessen og Oslo Chamber of Commerce – Institutt for voldgift og alternativ tvisteløsning.