Mangfold og innovasjon

22. nov 08.30 - 10.00 St. Olavs Gate 27, Oslo, Norge

Norske bedrifter har skjulte ressurser som de ikke har begynt å tappe fra ennå. Ofte fordi de ikke kjenner til disse ressursene, ikke har mot og trygghet til å ta grep for å få tilgang til dem, mangler verktøy, metoder og systemer for å identifisere og bruke dem. Vi snakker om potensialet i mangfoldet, humankapitalen som ubrukt ressurs.

Mangfoldsledelse handler om å forstå og utløse verdien i mangfold og likestilling slik at virksomhetens innovasjonskraft, prestasjoner, effektivitet og derved bunnlinjen styrkes. Potensialet i mangfoldet forutsetter en proaktiv praksis gjennom ved å anerkjenne, utvikle og bruke ansattes mangfoldskompetanse, lytte til og anerkjenne deres «annerledes perspektiv» og ha mot til å lede utenfor komfortsonen.

Skal mangfold og innovasjon gi de ønskede resultater må ledere rekruttere, dyrke, lede mangfold og bygge en arbeidskultur som anerkjenner potensialet i mangfoldet på en måte som skaper verdier. Bare de lederne som ser og forstår dette, kan klare å konvertere mangfold og likestilling til økt innovasjon og verdiskaping.

Loveleen Brenna har gitt ut boken «Mangfoldsledelse – en håndbok om mangfold og likestilling som bærekraftig konkurransefortrinn». Boken gir innsikt i hva begreper som mangfoldsledelse og mangfoldskompetanse betyr. Hun har også vært med å lede utviklingen av verdens første standard for ledelsessystem for mangfold. Standarden viser hvordan mangfold kan ledes (for at det skal bidra til økt verdiskaping) gjennom policyer, strategier, prosesser, kompetanse og tiltak for å håndtere risiko.

Kom og lær mer av Loveleen på dette frokostseminaret!

Meld deg på her