Lederprogrammet «Prestasjon og ledelse» – Skaff deg lederinnsikten som øker prestasjonen og senker stressnivået i din bedrift

05. feb 08.30 - 15.00 St. Olavs Gate 27, Oslo, Norge

Meld deg på lederprogrammet vårt «Prestasjon og ledelse» og skaff deg lederinnsikten som øker prestasjonen og senker stressnivået i din bedrift

Oslo Chamber of Commerce gir sine medlemmer en unik mulighet for påfyll og nye verktøy som leder. Gjennom lederprogrammet Prestasjon og ledelse vil du få verktøyene du trenger for å utvikle deg som leder og få det beste ut av dine ansatte.

Programmet gjennomføres på en dag i Oslo Chamber of Commerce sine lokaler, og har disse temaene:

  1. Ledelse og strategi
  2. Hva kan vi lære av verdens beste ledere? Hvilke fire lederegenskaper er de viktigste for en leder?
  3. Lederfagets utvikling – hvilken lærdom gir de ulike fasene oss?
  4. Hvilke psykologiske modeller må en god leder forstå?
  5. Fire fortolkningsrammer alle gode ledere bruker i sitt lederskap

Programmet holdes av Strategic Conculting Group, ved CEO Arne Harket. Arne Harket jobbet i mange år ved Handelshøyskolen BI og satt i handelshøyskolens rektorkollegium for høyskolene. Arne Harket har også sittet i ulike toppledergrupper, blant annet I Formuesforvaltning, If og Danske Bank Norge. SCG rådgir en rekke norske virksomheter innen strategi og ledelse.

– Under programmet vil vi blant annet synliggjøre hvilken sammenheng det er mellom stress, sykefravær og dårlig ledelse. Og hvilket ansvar du som leder har for å tilrettelegge for godt arbeidsmiljø i enheten du leder. Jo mer relevant lederinnsikt du får, desto bedre leder blir du. Så enkelt er det, sier Harket.

Meld deg på her