Lynkurs i forhandlingsteknikk

23. okt 08.30 - 10.00 St. Olavs Gate 27, Oslo, Norge

Forhandlinger skjer i mange sammenhenger. Vi forhandler med kunder og leverandører, men også på jobb med kolleger og arbeidsgiver. Selv om vi daglig er i forhandlinger, både på jobb og i det private, hvor bevisste er vi på hva som skjer i slike situasjoner? Og hvordan kan vi utvikle oss til å håndtere situasjonene bedre?

Erfarne foredragsholdere fra Advokatfirmaet Ræder vil her ta for seg sentrale forhold i forhandlinger:
– Hvordan effektivt forberede et forhandlingsmøte; herunder valg av strategi
– Forhandlings «ju-jutsu»; hva om motparten ikke vil forhandle?
– Interessebasert forhandling; hvordan skape verdier underveis?
– Hva om forhandlingen blir til en konflikt?
– Hvordan håndtere «vanskelige personer»?
– Ulike innspill/forslag og når disse bør fremsettes

Mer informasjon om dette frokostmøtet kommer.