ICC Norge: WORKSHOP i Incoterms®

18. sep 09.00 - 16.00 Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen, Norge

ICC Norge inviterer til dette praktiske kurset i Incoterms. Kurset passer for alle som er involvert i internasjonal handel, med oppgaver hentet fra det praktiske liv.

Feil bruk av leveringsbetingelsene kan få store økonomiske konsekvenser. Dessverre viser det seg ofte at mange praktikere sitter med en for overfladisk kunnskap om Incoterms® 2010 når det kommer til valg av leveringsbetingelse og bruk i forretningshverdagen. Dette kan slå uheldig ut på flere måter….

Kurset innrapporteres som obligatorisk etterutdanning for medlemmer av Den norske Advokatforening.

For detaljert program og påmelding, se www.iccnorge.no .