«Den menneskelige toneskalaen»

15. okt 08.30 - 10.00

Hvordan kan du sørge for at du bare ansetter personer som bidrar og skaper resultater?

Som arbeidsgiver ønsker du definitivt å ansette medarbeidere som er produktive og resultatorienterte. Men de må også være positive! Hvordan kan du se hvilke kandidater du ikke bør ansette?

Et av hjelpemidlene i rekrutteringsprosessen er «Den menneskelige toneskalaen». Med «tone» menes den forbigående eller vedvarende emosjonelle tilstanden hos en person. De emosjonelle tonene vises på denne graderte skalaen og kan fanges opp av et våkent øye. Den riktige bruken av toneskalaen gjør deg i stand til forstå og forutsi hvordan en person vil fungere i gitte arbeidssituasjoner.

Frokostmøtet holdes av Trond Samstad, daglig leder i Samtext AS og Ivar Bruvoll, daglig leder i Performia Norge AS.

Møtet holdes hos OCC.

Meld deg på her