Chamber of Commerce Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning kommer til Trondheim

15. nov 12.30 - 14.00 Brattørkaia 17B, Trondheim, Norge

Effektiv og fremtidsrettet tvisteløsning – et norsk konkurransefortrinn

Aktørene som benytter voldgift som tvisteløsningsmekanisme krever ikke bare at prosessen skal sikre den nødvendige kvalitet, men også at den er tids- og kostnadseffektiv.

Oslo Chamber of Commerce («OCC») Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning har som formål å legge til rette for kommersiell tvisteløsning i norsk regi både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet er Norges eneste organ som tilbyr institusjonell tvisteløsning utenom domstolene og har iverksatt et prosjekt for å styrke sin posisjon som det foretrukne voldgiftsinstitutt. Instituttet har nylig utarbeidet et nytt regelverk for voldgift og mekling som trådte i kraft 1. januar 2017, og ønsker å videreutvikle et godt samarbeid med alle sentrale aktører i hele Norge.
Voldgift under OCCs regler kan finne sted hvor som helst i Norge og i resten av verden. Det er partene selv som velger voldgiftssted.

Som et ledd i dette prosjektet inviterer OCC Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning til en presentasjon av det nye regelverket. Samlingen vil gi en meget god mulighet til å møte andre som arbeider med voldgift i din by.

Program:

12.30-14.00: Innlegg fra følgende styremedlemmer i Voldgiftsinstituttet :

  • Velkommen og introduksjon ved advokat Stephen Knudtzon (styreleder)
  • Om institusjonell voldgift ved advokat Thomas Nordby
  • En redegjørelse for de nye reglene ved advokat Ola Ø. Nisja og advokat Thomas K. Svensen

Seminaret i Trondheim gjennomføres i samarbeid med Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig og Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Meld deg på her

OCCs seminarrekke om de nye reglene gjøres i samarbeid med: