Norsk Fintech hjelper bedrifter med valutautfordringer

Monetor har utviklet en tjeneste som lar bedrifter overvåke valutakursen og utvikle bedre strategier, spesielt tilpasset for dem som ikke har ekspertise innen valuta.

Monetor ble startet av entreprenørene Kevin Graeter og Henric Jonsson i 2017. Graeter har mer enn 10 års erfaring fra det internasjonale finansmarkedet og fra finansmarkedet i London. I London jobbet Graeter med banker, større foretak og hadde også sitt eget valuta-foretak. Under samme periode arbeidet Jonsson med engelske valuta-selskap som rettet seg mot nordiske bedrifter, og en idé om å forandre bransjen begynte å ta form. Etter at Derek Göbel, tidigere Head of Digitalization i Shell, kom inn som co-founder var alle bitene på plass.

Finansmarkedet kan være vanskelig å forstå uten spesialkompetanse. Svingninger i valutakursen kan føre til at bedrifter taper mye penger når de kjøper og selger varer og tjenester til og fra utlandet. Monetor hjelper bedrifter å orientere seg på markedet og forstå hvilke konsekvenser endringer i valutakursen kan ha. De hjelper bedriftene å ha kontroll på valuta, forstå hvordan denne påvirker bedriften og å utvikle en tilpasset valutastrategi for hver enkelt bedrift.
–Vi har hjulpet mange bedrifter med valutahåndtering. Nå automatiserer vi denne kunnskapen og gjør den tilgjengelig for alle, sier Jonsson.

Krever ikke spesialkompetanse
Tjenesten Monetor overvåker konstant marked og transaksjoner, gir bedrifter beskjed om endringer i valutakursen og viser hvilken valutastrategi som passer for bedriftene.Slik unngår bedriftene risiko og forbedrer sine marginer gjennom å redusere kostnader. Monetor knyttes direkte til bedriftenes egne regnskapssystemer. Bedriftenes valuta- og markedsdata kjøres gjennom Monetor og bedriftene mottar en månedlig rapport med statusoppdateringer og oversikt over hendelser.

Monetor er bankuavhengige og fungerer med alle banker. Tjenesten er enkelt å bruke og resultatene forståelige for dem som ikke har tid til eller er interessert i å lære seg et nytt system.
– Monetor gir bedriftene mer kontroll og et bedre styrings- og rapporteringsverktøy for dem som jobber med valuta og utforming av strategier. Dette er noe vi får flere og flere spørsmål om fra CFOs med en hverdag som er i konstant forandring, sier Jonsson.
Større bedrifter har ofte ansatte som har som oppgave å overvåke valutakursen. Graeter tror Monetor kommer til å endre på dette.
– Vi er på bedriftenes side og hjelper dem som ikke har denne tilgangen, sier Graeter.

Startet opp med støtte fra Innovasjon Norge
Oppstarten av Monetor ble muliggjort med støtte fra Innovasjon Norge og venture fonds i Oslo og Stavanger og testes nå av kunder i Norge, Sverige og Nederland.

Som nye medlemmer i Oslo Chamber of Commerce inviterer Monetor andre medlemmer til å ta kontakt hvis de har spørsmål om hvordan man enkelt kan spare penger på valuta.

I neste artikkel presenterer vi noen enkle grep vedrørende valuta som alle bedrifter med internasjonal handel bør ta.