Enkeltklausuler

Voldgift

“Enhver tvist i forbindelse med denne kontrakt, eller andre kontrakter som følger av denne, skal endelig løses ved voldgift i henhold til de til enhver tid gjeldende regler for voldgift ved OCCs Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning.”

Forenklet voldgift

“Enhver tvist i forbindelse med denne kontrakt, eller andre kontrakter som følger av denne, skal endelig løses ved forenklet voldgift i henhold til de til enhver tid gjeldende regler for forenklet voldgift ved OCCs Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning.”

Mekling

“Enhver tvist i forbindelse med denne kontrakt, eller andre kontrakter som følger av denne, skal søkes løst ved mekling i henhold til de til enhver tid gjeldende regler for mekling ved OCCs Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning.”

Minitrial

“Dersom det oppstår en tvist i forbindelse med kontrakten, forplikter partene seg til å søke denne løst ved minitrial i henhold til de til enhver tid gjeldende regler for minitrial ved OCCs Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning.”