Nortrade: Den norske handelsportalen

Gjør deg synlig for utenlandske bedrifter

Oslo Chamber of Commerce sin samarbeidspartner Nortrade gir mulighet for å registrere seg, slik at utenlandske bedrifter kan søke opp ditt firma.

Du kan også gjøre gratis søk mot utenlandske leverandører som er registrert i nettverket.

Nortrade Exports er bransjespesifikke publikasjoner for utenlandsk næringsliv, med informasjon om norske sektorer og tilhørende norske firmaer.

Se et utvalg av disse under.