Styret i Oslo Chamber of Commerce

 

Styreleder Advokat Henrik Schumann Sager
Advokatfirmaet Ræder DA
Nestleder Konsul Ulf Ljungdal
Styremedlem Leder Kreditt Thor Høstmark Løve
GIEK Kredittforsikring AS
Styremedlem Leder Kreditt Audun Iversen
Danske Bank
Styremedlem Daglig leder Randi Eriksen
Petite Frisørene
Styremedlem Viseadm.dir. Jan-Terje Mentzoni
Norges Lastebileier-Forbund
Styremedlem Daglig leder Loveleen Brenna
Seema AS