Effektiv og fremtidsrettet tvisteløsning – et norsk konkurransefortrinn

I samarbeid med Advokatfirmaet Thommessen, Wikborg Rein, Advokatfirmaet BAHR, Wiersholm og Michelet & Co holdt vi denne uken voldgiftseminaret «Effektiv og fremtidsrettet tvisteløsning – et norsk konkurransefortrinn» hvor man kunne møte sentrale aktører både fra industrien og private advokatfirmaer.

Oslo Chamber of Commerce («OCC») Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning har som formål å legge til rette for kommersiell tvisteløsning i norsk regi både nasjonalt og internasjonalt og er Norges eneste organ som tilbyr institusjonell tvisteløsning utenom domstolene. Instituttet har iverksatt et prosjekt for å styrke sin posisjon som det foretrukne voldgiftsinstitutt, samt å styrke det gode samarbeidet med alle sentrale aktører. Som et tiltak for å legge til rette for effektiv og fremtidsrettet tvisteløsning utarbeidet Instituttet det nye regelverket for voldgift og mekling som trådte i kraft 1. januar 2017.

Dersom du gikk glipp av seminaret, finner du presentasjonene fra seminaret her

Har du spørsmål angående voldgift, vennlig kontakt Instituttet v/ Anna Maria Lund