Frokostmøte: Smart ledelse på flerkulturelle arbeidsplasser

23. mai 08.30 - 10.00 Henrik Ibsens gate 100, Oslo, Norge

GRIP MULIGHETEN, FÅ NY INNSIKT, GODE IDEER OG NYE PERSPEKTIVER

Antall flerkulturelle arbeidsplasser i Norge øker raskt. Mer enn 11 % av befolkningen har bakgrunn fra mer enn 200 land og regioner.

Suksesskriterier for ledere, som vil dra nytte av mangfoldet på arbeidsplassen, er handlingskompetanse, smidighet og evne til å ta i bruk både likheter og ulikheter. Dette sikrer bedriften bærekraft og konkurransemessige fordeler.

To av nøkkelfaktorene er kulturell kompetanse og kommunikasjonsferdigheter som skaper handlekraft og mestringsfølelse.

VI INVITERER TIL ET INTERAKTIVT FROKOSTMØTE 23. MAI, KL 08.30 – 10.00

For deg som ønsker:

 • Større bevissthet på hvilke deler av lederskapet som er viktigst i et flerkulturelt team
 • Kunnskap om hvordan et tverrkulturelt team kan samarbeide bedre

Tema:

 • Norsk lederstil – karakteristika – og din egen lederstil/ avkrysning – humor/stereotyper
 • ”Sannheter” og stereotyper – hvor fort dannes en oppfatning?
 • Snubletråder i et flerkulturelt landskap
 • Kommunikasjon
  • Kroppsspråk – likheter og ulikheter
  • Tillit og toleranse
 • Gevinst og muligheter i en flerkulturell organisasjon
 • Fra ord til handling – Konkrete råd og tips

Priser:
Medlemmer: Gratis
Ikke-medlemmer: 300 NOK

Meld deg på her

Ved manglende avbud (24 timer før) og no-show faktureres 150,00 NOK per person.